CIS HUB

You are not logged in. Would you like to login or register?

Scholarships » tablety Priligy » 10/05/2017 2:58 am

Pavel
Replies: 2

Go to post

PŘÍČINY PŘEDČASNÉ EJAKULACEPříčiny předčasné ejakulace jsou různé. Nejčastěji se jedná o nízkou frekvenci pohlavního styku, strach a úzkost v průběhu pohlavního styku. Dále se může jednat o návyk na rychlou ejakulaci způsobenou nepříznivými podmínkami pro koitus. Z organických příčin můžeme najít např. krátkou uzdičku, zánět prostaty aj.. Většina pacientů trpí vyšší vzrušivostí, jedná se tedy o konstituční faktor. Ne zřídka je předčasná ejakulace spojena s poruchou erekce.


  • 1) Strach a úzkost v průběhu pohlavního styku související s vnějšími faktory, nebo s obavami z neuspokojení ženy a z problémů ve vztahu k ní. Urychlení soulože je dáno přírodou tak, aby i v napjatých podmínkách bylo zajištěno oplodnění. Lidé však povýšili soulož nikoliv jen jako akt plození. I když je intimní situace s partnerkou vzrušivě příjemná, tyto zmíněné obavy nebo nevhodné vnější faktory vedou v podvědomí muže spíše k úzkosti a organismus se začne bránit tak, že celou situaci vyzkratkuje. Příště tato zkušenost vede ještě k výraznějším obavám a muž se tak dostává do pomyslné smyčky, která se stále více utahuje. 
  • 2) Sexuální nadrženost a předrážděnost v důsledku nízké frekvence pohlavního styku např, po delším odloučení partnerů, oddalování pohlavního styku z obav z nezdaru, také často při prvních sexuálních aktivitách na počátku sexuálního života. 
  • [*]3) Návyk na rychlou ejakulaci způsobený nevhodnými podmínkami, které vyvolávají obavy z prozrazení, nebo delším soužitím s chladnou ženou, která chce mít styk rychle za sebou. (dělej ať už to mám za sebou.) Nevhodnými vnějšími faktory může být i nedostatečné soukromí. Měl jsem pacienta s E.P., který s manželkou měli ložnici jako průchozí pokoj, kudy i několikrát za noc procházela tchýně a intimní s

Scholarships » tablety Priligy » 10/05/2017 2:56 am

Pavel
Replies: 2

Go to post

Z lékařského hlediska považujeme za předčasnou ejakulaci situaci, když muž nedokáže prodloužit soulož na dobu delší než 1 minuta. Soulož trvající méně než 3 minuty označujeme jako krátkou.

Scholarships » tablety Priligy » 10/05/2017 2:54 am

Pavel
Replies: 2

Go to post

Na předčasnou ejakulaci existuje lék tablety Priligy. Tento lék pomáhá prodloužit výdrž a zlepšuje kontrolu nad ejakulací
https://www.lekarna-bez-receptu.com/images/prod_slider/50/slider3.png

Job Postings » sildenafil 50 mg prezzo » 10/05/2017 2:53 am

Pavel
Replies: 1

Go to post

Never heard of Malegra... Is this drug approved by FDA?

Job Postings » viagra for men for sale » 10/05/2017 2:51 am

Pavel
Replies: 2

Go to post

the website and the ad don`t look trustable

Job Postings » Viagra prodej » 10/05/2017 2:44 am

Pavel
Replies: 0

Go to post

Viagra prodej s dopravou zdarma! Nejprodávanější a snad nejlepší přípravek na zepšení mužské potence
Ceskarna.com je ověřenž e-shop na území České republiky

Board footera

 

Powered by Boardhost. Create a Free Forum